آقای مهندس آرش شرافتي

  (سرپرست گروه شهرسازي)

متولد سال 1353، فارغ‌التحصیل كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه يزد در سال 1380

سوابق آموزشي

 • مدرس دانشگاه هنر مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان يزد 86 تاكنون
 • مدرس آموزشكده فني شهيد صدوقي يزد 87 تاكنون
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز 88 تاكنون
 • مدرس مؤسسه آموزش عالي جوادالائمه يزد 88 تاكنون
 • مدرس دانشگاه پيام نور واحد ميبد 88-87

سوابق حرفه ای :

 • معاون فني شهرداري اردكان 81-77
 • مشاور و عضو كميسيون عمران شهرداري محمدشهر كرج 80-79
 • مشاور شهرداري اردكان 85-81
 • عضو هيأت مديره سازمان بهسازي و نوسازي اردكان 85-83
 • مشاور و عضو كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر اردكان 89-81
 • مديرعامل شركت مهندسي مرمت كوير 89-83

 

پروژه‌ها

 • تهيه طرح تفصيلي شهرهاي مهردشت، نير، خضرآباد و بهاباد استان يزد
 • تهيه طرح پارك آزادي اردكان به مساحت 13 هكتار 1379(مشاور)
 • كارفرما: شهرداري اردكان
 • تهيه طرح توسعه امامزاده ساغند 1380(مشاور)
 • كارفرما: هيأت امناي امامزاده و اداره اوقاف شهرستان اردكان
 • تهيه طرح پارك جنگلي چشمه تا مهر- عقابكوه به مساحت 500 هكتار 1381
 • (مديرپروژه در شركت مهندسين مشاور مهرپادين)
 • كارفرما: اداره كل منابع طبيعي استان يزد
 • تهيه طرح مركز ترويج كشاورزي محمديه اردكان 1381(مشاور)
 • كارفرما: اداره جهاد كشاورزي شهرستان اردكان
 • تهيه طرح بدنه‌سازي و مرمت بافت عقدا 1382(كارشناس مهندسين مشاور مأب)
 • كارفرما: بنياد مسكن شهرستان اردكان
 • تهيه طرح مجموعه مسكوني 350 واحدي شاهديه 1383(مشاور)
 • كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره اطلاعات يزد
 • تهيه طرح مجموعه 20 واحدي اردكان 1383(مشاور)
 • كارفرما: شركت انبوه‌سازي سما اردكان
 • تهيه طرح‌ هادي شهر تفت- مرحله اول 1383
 • كارشناس شركت مهندسين مشاور عرصه
 • كارفرما: شهرداري تفت
 • تهيه طرح فاز 2 مجموعه كاري كاروانسراي سلطان- بافت قديم اردكان 1384(مشاور)
 • كارفرما: شهرداري اردكان
 • تهيه طرح مجموعه آپارتماني 36 واحدي يزد 1384(مشاور)
 • كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت اردكان
 • تهيه طرح هادي شهر مهريز- مرحله دوم 1384
 • كارشناس شركت مهندسين مشاور يزدبنا
 • تهيه طرح امكان‌سنجي بازار سينا- بافت قديم اردكان 1386(مشاور)
 • كارفرما: شهرداري اردكان
 • تهيه طرح آماده‌سازي ناحيه صنعتي به مساحت 2000 هكتار 1386(مشاور)
 • كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان اردكان
 • تهيه طرح پارك جنگي كوهستان اردكان به مساحت 350 هكتار 1387(مشاور)
 • كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان اردكان
 • تهيه طرح پارك جنگي جنت- شهرستان صدوق 1387(مشاور)
 • كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان صدوق
 • تهيه طرح توسعه امامزاده ميرشمس‌الحق اردكان 1387(مشاور)
 • كارفرما: هيأت امناء امامزاده
 • تهيه طرح آماده‌سازي اراضي 6 هكتاري شرق اردكان 1388(مشاور)
 • كارفرما: شهرداري اردكان
 • تهيه طرح آماده‌سازي اراضي 29 هكتاري غرب اردكان 1388(مشاور)
 • كارفرما: پادگان حضرت وليعصر نيروي هوايي سپاه پاسداران
 • تهيه طرح آماده‌سازي اراضي كارخانه گلنوش اردكان(مشاور)
 • كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان پادگان وليعصر سپاه
 • تهيه طرح‌هاي جامع تفصيلي شهرهاي بهاباد، نير، مهردشت و خضرآباد
 • (مديرپروژه-شركت مهندسين مشاور زمين‌ساخت)
 • كارفرما: سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد
 • تهيه طرح‌هاي جامع يزد، اردكان و ميبد
 • همكاري با شركت مهندسين مشاور عرصه