مهندس شعری اولیا

متولد سال 1361 ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه یزد (سال 1387)

سوابق آموزشی :

عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام جواد یزد(1387 تا کنون)

تدریس در رشته معماری دانشکده معماری دانشگاه یزد( 1387و1388)

سوابق حرفه ای در مشاور هنرسرای معماری یزد:

 • همکاری در مستندسازی بقعه امامزاده جعفر یزد(ع)- کارفرما:وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر امور مساجد 1386
 • مدیر طراحي مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، استان يزد- کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان يزد 1387
 • همکار طراحی معماری داخلی و ساماندهی محوطه مجموعه آپارتمانی مس- کارفرما: شرکت تعاونی کارکنان مس سرچشمه
 • همکاری در تألیف و تدوین کتاب خانه های آسمانی 2 – مروری بر معماری مساجد دیروز و امروز – کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی ، شرکت عمران شهر های جدید- انتشار: 1393
 • همکاری در طراحي مركز فرهنگی هنری شهرمروست- کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازی استان يزد -1388
 • مدیر طراحي مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرمهریز- کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان يزد -1389
 • مدیر طراحي مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر ابرکوه- کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان يزد -1390
 • همکاری در طراحی مسجد صاحب الزمان پیرانشهر، استان آذربایجان غربی- کارفرما: دفتر آیت الله شهید صدوقی 1391
 • مدیر طراحی مسجد محله غدیر شهر جدید بهارستان، استان اصفهان- کارفرما: شرکت عمران شهر جدید بهارستان -1394
 • مدیر طراحی اداره محیط زیست شهرستان اردکان- کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان يزد -1394

مقالات وتأليفات :

 • اولیا، شعری و مندگاری، کاظم،1393، کتاب «قصه های خانه مادربزگ، هشتی» برای کودکان گروه سنی ب و ج- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی، تهران:
 • اولیا، شعری ،1382مطالعه سیر مرمت حمام خان یزد ، استاد راهنما: دکتر محمدرضا اولیا، پروژه درس مبانی نظری مرمت
 • اولیا، شعری ،1387 تألیف رساله تحقیقی- طراحی کارشناسی ارشد با موضوع « درسهایی از کودکان – راهکارهایی برای طراحی خانه با توجه به رفتارهای کودکان» ، استاد راهنما: دکتر محمدرضا اولیا، دانشکده معماری دانشگاه یزد
 • اولیا، شعری ، «درس هایی از کودکان» چاپ شده در مجله گنجینه، نظام مهندسی یزد
 • صادق احمدی، مهدی. اولیا، شعری و دیگران 1393، «خانه های آسمانی 2 – مروری بر معماری مساجد دیروز و امروز»، شرکت هنرسرای معماری یزد، همکاران تحقیق : اولیا، شعری و دیگران، به سفارش شرکت عمران شهر های جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید. شابک:7-097-113-600-976
 • اولیا، شعری و صادق احمدی، مهدی ،1391 «دلیل راه، نقش نمادین مناره های مسجد در تقرب به معبود» همایش تجلی عرفان در هنر اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز- خرداد 91، گواهی چاپ در مجموعه مقالات
 • ُSadeghahmadi,Mahdi & SheraOwlia,2012,The potential of living in harmony with nature in small towns. THAAP Conference 2012 “Life in Small Towns” – PAKISTAN -43 G GULBERG III, LAHORE- November 09-11, 2012
 • اولیا، شعری و صادق احمدی، مهدی ، 1387 روستای نایبند، تقابل سیاست‌های شهری و زندگی روستایی – چاپ شده در مجله گنجینه سازمان نظام مهندسی یزد.
 • اولیا، شعری و صادق احمدی، مهدی ،1391 «تنوع و گوناگونی معماری روستایی دست کند در طبس؛ ضرورت حفاظت از میراث روستایی» اولین همایش معماری دستکند- پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، چاپ در مجموعه مقالات همایش، به کوشش مهناز اشرفی.1394
 • اولیا، شعری و صادق احمدی، مهدی ،1391 «صورت و معنا در کتیبه آسمانه ایوان مسجد جامع یزد» – همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی- موسسه مطالعات هنر اسلامی- چاپ در مجموعه مقالات، به کوشش مهناز شایسته فر.