مهندس طوبي اولياء

متولد سال 1363، فارغ التحصيل رشته كارشناسي معماري از دانشگاه يزد(سال 1385) و دانشجوي سال آخررشته كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه علم و صنعت ايران

سوابق آموزشي :

  • تدريس معماري در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تفت

سوابق حرفه اي :

  • همكاري در طراحي مجموعه مسكوني چهارمنار – كارفرما : شركت احياء بافت ساباط يزد
  • همكاري در طراحي مجموعه مسكوني ايلچي خان – كارفرما : شركت مسكن سازان يزد
  • همكاري در مطالعات مستندسازي بقعه امامزاده جعفر يزد (ع) – كارفرما : وزارت مسكن وشهرسازي يزد
  • همكاري در مطالعات راهبردي مناطق نمونه گردشگري استان يزد -كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد
  • طراحی ساختمان پزشکان خرداد – کارفرما: بخش خصوصی
  • طراحی داخلی و نظارت مزون عروس ویونا – کارفرما: بخش خصوصی
  • طراحی خانه موسوی – کارفرما: بخش خصوصی
  • طراحی داخلی خانه دکتر باقر اولیا – کارفرما: بخش خصوصی