فرناز اخوان

مهندس فرناز اخوان تفتی  

متولد سال 1367، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (یزد) سال 1394

سوابق حرفه ای :

 • همکاری در پروژه تجاری- اداری فانوس میدان امام حسین (ع) یزد

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا – مدیر پروژه : سیدمنصور علاقه­بند – طراحی: 1390

 • همکاری در پروژه تالار و دانشکده ایرانشناسی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

کارفرما: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان – مدیر پروژه : سید منصور علاقه­بند – طراحی: 1391

 • همکاری در پروژه پردیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم (سردر و محوطه سایت دانشگاه)

کارفرما: دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم- مدیر پروژه: محسن اولیاء – اجرا: 91-1390

 • همکاری در پروژه مرکز ایرانشناسی رفسنجان

کارفرما: دکتر تجدد – مدیر پروژه : سید منصور علاقه­بند – مطالعه و طراحی: 1388

 • همکاری در پروژه مجتمع آموزشی یزد- مسابقه مدرسه ایرانی (حائز رتبه دوم طراحی)

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس استان یزد – مدیر پروژه : سید منصور علاقه­بند – طراحی: 1390

 • همکاری در پروژه مسکونی خاتم

– طراحي : سيّد منصور علاقه بند- طراحی:1390-91

 • همکاری در پروژه مسکونی شیخداد

– طراحي : سيّد منصور علاقه بند- طراحی:1390-91

 • همکاری در پروژه ساختمان مسکونی آقای سید احمد وزیری

کارفرما: سید احمد وزیری-  مدیر پروژه: سیدمنصور علاقه­بند-  طراحی:1391

 • همکاری در پروژه مجموعه بین راهی انار- مهریز

کارفرما: آقای خبیری – مدیر پروژه: سید منصور علاقه بند – طراحی: 1391

 • همکاری در پروژه مسکونی خانم پورحسینی

کارفرما: خانم پورحسینی – مدیر پروژه: سید منصور علاقه بند – طراحی: 1392

 • طراحی سردر ورودی کارخانه فولاد قم

کارفرما: کارخانه فولاد قم . طراحی : 1392

 • طراحی نما و داخلی مسکونی آقای نعمت الهی

کارفرما: آقای نعمت الهی . طراحی : 1393

 • طراحی مسکونی و معماری داخلی آقای میرزایی

کارفرما: آقای میرزایی. طراحی : 1393

 • طراحی پروژه مسکونی و معماری داخلی آقای ریاحی

کارفرما: آقای ریاحی . طراحی : 1393

 • طراحی کارخانه نساجی هاشمیه

کارفرما: آقای هاشمیه . طراحی : 1393

 • طراحی 21 موردی مسکونی باغشهر کوثر

کارفرما: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد . طراحی : 1393

 • طراحی مسکونی و معماری داخلی آقای آدرسی

کارفرما: آقای آدرسی. طراحی : 1393

 • همکاری در پروژه مجموعه اقامتی اداری- خدماتی بندرخشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: طوبی اولیاء ؛ 1393

 • همکاری در پروژه مهد کودک شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: طوبی اولیاء ؛ 1393

 • همکاری در پروژه ایستگاه آتش­نشانی سایت شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سیدمحمدرضا فهیمی بافقی. 1393

 • همکاری در پروژه بهداری و اورژانس سایت شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سیدمحمدرضا فهیمی بافقی. 1393

 • همکاری در پروژه مسجد شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سیدمحمدرضا فهیمی بافقی. 1393

 • همکاری در پروژه مجموعه شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی معماری: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی محوطه: آرش شرافتی. 1393

 • همکاری در پروژه ساختمان اداری مدیریت شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ 1393

 • همکاری در پروژه ساختمان گمرک شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ 1393

 • همکاری در پروژه ساختمان اداری خدمات سایت شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سید محمدرضا فهیمی بافقی. 1393

 • همکاری در پروژه مجموعه تجاری و هایپرمارکت شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سید محمدرضا فهیمی بافقی . 1393

 • همکاری در پروژه مجموعه بانک و بیمه شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: محبوبه سلیمی. 1393

 • همکاری در پروژه مجموعه رستوران و آشپزخانه شهرک اداری- خدماتی بندر خشک کوثر یزد

کارفرما: شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر – مدیر پروژه: محسن اولیاء ؛ مدیر طراحی: سیدمنصور علاقه­بند؛ طراحی: سید محمدرضا فهیمی بافقی . 1393

 • همکاری در پروژه ساختمان اداری بیمه سلامت شهرستان تفت

کارفرما: اداره کل بیمه سلامت استان یزد – مدیر پروژه: سید محمدرضا فهیمی بافقی – طراحی: 1393

 • همکاری در پروژه ساختمان اداری سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء

کارفرما: سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء – مدیر پروژه: آرش شرافتی – طراحی: 1393

 • همکاری در پروژه اداره محیط زیست اردکان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد – طراحی: 1394

مقالات وتأليفات

– مقاله در جستجوی مفهوم حس مکان در خانه های معاصر یزد ( چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار و ارائه به صورت پوستر – 1393)

– مقاله بررسی ترفند های آسایش اقلیمی اتاق هفت دری خانه رسولیان یزد بر مبنای کتاب   MEEB  ( چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار و ارائه به صورت پوستر – 1393)

– مقاله بررسی شرایط آسایش اقلیمی زمستان نشین خانه رسولیان به منظور استفاده در تمام فصول سال ( چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار – یزد -1393)