مهندسـان مشـاور معمـاری ، شهرسـازی ، مرمت

HONARSARAY MEMARI

CONSULTING ENGINEERSمحسن اولیاء

 

متولد سال 1332  فارغ التحصیل رشته کارشناسی راه وساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران (سال1356)و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (سال 1378)

 

سوابق حرفه ای :

– جهاد سازندگی (1361-1358) مسئول کمیته عمران

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت پروژه های ساختمانی وراه سازی استان یزد .

– وزارت راه وترابری (1366-1361) مدیر کل راه وترابری استان های مازندران واصفهان

زمینه فعالیت : برنامه ریزی ومدیریت پروژه های پلسازی ، راهسازی و راهداری استان های مازندران و اصفهان

– وزارت کشور (1369-1366) معاون امور عمرانی استانداری کرمان

زمینه فعالیت : برنامه ریزی طرح های عمرانی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی متولی خدمات زیر بنایی  شهرداری های استان کرمان

–  وزارت نیرو (1371-1369) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب      منطقه ای یزد

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت پروژه های مختلف تامین منابع آب ، ساخت مخازن وخطوط انتقال آب ( از جمله پروژه خط انتقال آب از زاینده رود به یزد )

– وزارت مسکن و شهر سازی ( 1378-1371) مدیر عامل شرکت مسکن سازان استان یزد

زمینه فعالیت : مديریت پروژه های مرمت واحیاء بناها و بافت های تاریخی (از جمله حمام خان یزد)"برنده جایزه بین المللی آغا خان در سال 2001" ، خانه موید علایی ، حسنیه ناظم التجار، طرح های تجمیع محلات تل ، گودال شهریاری و نظر کرده ، انبوه سازی مسکن و ساماندهی بازارچه حاجی قنبر یزد و ... )

– شورای اسلامی شهریزد ( 1382-1378 ) عضو و رئیس شورا رئیس کمیسون عمران و توسعه

زمینه فعالیت : سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های عمرانی – خدماتی شهر و شهرداری یزد

– وزارت مسکن وشهرسازی ( 1385-1378) رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان یزد

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت طرح های جامع و تفضیلی شهرها ، ساختمان ها و تاسیسات دولتی وعمومی ، تامین مسکن ( آ ماده سازی اراضی ، واحد های مسکونی استیجاری ، انبوه سازی مسکن ، خانه های سازمانی ) ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

– مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت هنر سرای معماری یزد از 1385 تا کنون

– مدیر عامل جامعه مهندسان مشاور ایران ، دفتر نمایندگی استان یزد  از  1387 تا کنون