مهندسـان مشـاور معمـاری ، شهرسـازی ، مرمت

HONARSARAY MEMARI

CONSULTING ENGINEERSآرش شرافتي

 

متولد سال 1353، فارغ‌التحصیل كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه يزد در سال 1380

 

سوابق آموزشي

 

-         مدرس دانشگاه هنر مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان يزد 86 تاكنون

-         مدرس آموزشكده فني شهيد صدوقي يزد 87 تاكنون

-         مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز 88 تاكنون

-         مدرس مؤسسه آموزش عالي جوادالائمه يزد 88 تاكنون

-         مدرس دانشگاه پيام نور واحد ميبد 88-87

سوابق حرفه ای :

 

-         معاون فني شهرداري اردكان 81-77

-         مشاور و عضو كميسيون عمران شهرداري محمدشهر كرج 80-79

-         مشاور شهرداري اردكان 85-81

-         عضو هيأت مديره سازمان بهسازي و نوسازي اردكان 85-83

-         مشاور و عضو كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر اردكان 89-81

-         مديرعامل شركت مهندسي مرمت كوير 89-83

پروژه‌ها

-         تهيه طرح پارك آزادي اردكان به مساحت 13 هكتار 1379(مشاور)

كارفرما: شهرداري اردكان

-         تهيه طرح توسعه امامزاده ساغند 1380(مشاور)

كارفرما: هيأت امناي امامزاده و اداره اوقاف شهرستان اردكان

-         تهيه طرح پارك جنگلي چشمه تا مهر- عقابكوه به مساحت 500 هكتار 1381

(مديرپروژه در شركت مهندسين مشاور مهرپادين)

كارفرما: اداره كل منابع طبيعي استان يزد

-         تهيه طرح مركز ترويج كشاورزي محمديه اردكان 1381(مشاور)

كارفرما: اداره جهاد كشاورزي شهرستان اردكان

-         تهيه طرح بدنه‌سازي و مرمت بافت عقدا 1382(كارشناس مهندسين مشاور مأب)

كارفرما: بنياد مسكن شهرستان اردكان

-         تهيه طرح مجموعه مسكوني 350 واحدي شاهديه 1383(مشاور)

كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره اطلاعات يزد

-         تهيه طرح مجموعه 20 واحدي اردكان 1383(مشاور)

كارفرما: شركت انبوه‌سازي سما اردكان

-         تهيه طرح‌ هادي شهر تفت- مرحله اول 1383

كارشناس شركت مهندسين مشاور عرصه

كارفرما: شهرداري تفت

-         تهيه طرح فاز 2 مجموعه كاري كاروانسراي سلطان- بافت قديم اردكان 1384(مشاور)

كارفرما: شهرداري اردكان

-         تهيه طرح مجموعه آپارتماني 36 واحدي يزد 1384(مشاور)

كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت اردكان

-         تهيه طرح هادي شهر مهريز- مرحله دوم 1384

كارشناس شركت مهندسين مشاور يزدبنا

 

-         تهيه طرح امكان‌سنجي بازار سينا- بافت قديم اردكان 1386(مشاور)

كارفرما: شهرداري اردكان

-         تهيه طرح آماده‌سازي ناحيه صنعتي به مساحت 2000 هكتار 1386(مشاور)

كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان اردكان

-         تهيه طرح پارك جنگي كوهستان اردكان به مساحت 350 هكتار 1387(مشاور)

كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان اردكان

-         تهيه طرح پارك جنگي جنت- شهرستان صدوق 1387(مشاور)

كارفرما: اداره منابع طبيعي شهرستان صدوق

-         تهيه طرح توسعه امامزاده ميرشمس‌الحق اردكان 1387(مشاور)

كارفرما: هيأت امناء امامزاده

-         تهيه طرح آماده‌سازي اراضي 6 هكتاري شرق اردكان 1388(مشاور)

كارفرما: شهرداري اردكان

-         تهيه طرح آماده‌سازي اراضي 29 هكتاري غرب اردكان 1388(مشاور)

كارفرما: پادگان حضرت وليعصر نيروي هوايي سپاه پاسداران

-         تهيه طرح آماده‌سازي اراضي كارخانه گلنوش اردكان(مشاور)

كارفرما: شركت تعاوني مسكن كاركنان پادگان وليعصر سپاه

-         تهيه طرح‌هاي جامع تفصيلي شهرهاي بهاباد، نير، مهردشت و خضرآباد

(مديرپروژه-شركت مهندسين مشاور زمين‌ساخت)

كارفرما: سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد

-         تهيه طرح‌هاي جامع يزد، اردكان و ميبد

همكاري با شركت مهندسين مشاور عرصه