مهندسـان مشـاور معمـاری ، شهرسـازی ، مرمت

HONARSARAY MEMARI

CONSULTING ENGINEERSمحمدرضا فهيمي بافقي

 

متولد سال 1361، فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه یزد(سال 1387)

 

سوابق آموزشي :

-تدريس معماري در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تفت

- تدریس در موسسه آموزش عالی جواد

 

سوابق حرفه اي :

- مشارکت در طرح ساماندهی و جداره سازي خیابان امام خمینی

کارفرما:سازمان بهسازي و نوسازي  شهرداری یزد

-طرح مرمت ميدان مجاهدين شهر يزد، کارفرما:سازمان بهسازي و نوسازي  شهرداری یزد

- طرح مرمت واحياء خانه ملک ثابت (محله یعقوبی)-  كارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان یزد

- همكاري در طرح مرمت بافت گذر يعقوبي محله يعقوبي، كارفرما: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

- طرح مطالعات روستاي پير ناركي ، كارفرما: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

- همكاري در طرح مطالعات گونه شناسي خانه هاي يزد، کارفرما:سازمان بهسازي و نوسازي  شهرداری یزد

- طراحي معماري گلزار شهداي رحمت آباد يزد، كارفرما: بنياد شهيد انقلاب اسلامي يزد

 

-         طرح توجیه فنی و اقتصادی منطقه نمونه بین المللی گردشگری چک چک

کارفرما  : شرکت تام پارس یزد- -  مطالعه و ارائه طرح: 1388

-         مطالعات و طرح جامع منطقه نمونه ملی گردشگری خرانق

کارفرما  : شرکت خدمات گردشگری -  مطالعه و ارائه برنامه طرح: 1388