مهندسـان مشـاور معمـاری ، شهرسـازی ، مرمت

HONARSARAY MEMARI

CONSULTING ENGINEERSطوبي اولياء

 

متولد سال 1363، فارغ التحصيل رشته كارشناسي معماري از دانشگاه يزد(سال 1385) و دانشجوي سال آخررشته كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه علم و صنعت ايران

 

سوابق آموزشي :

تدريس معماري در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تفت

 

سوابق حرفه اي :

همكاري در طراحي مجموعه مسكوني چهارمنار

كارفرما : شركت احياء بافت ساباط يزد

همكاري در طراحي مجموعه مسكوني ايلچي خان

كارفرما : شركت مسكن سازان يزد

همكاري در مطالعات مستندسازي بقعه امامزاده جعفر يزد (ع)

كارفرما : وزارت مسكن وشهرسازي يزد

همكاري در مطالعات راهبردي مناطق نمونه گردشگري استان يزد

كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

طراحی ساختمان پزشکان خرداد

کارفرما: بخش خصوصی

طراحی داخلی و نظارت مزون عروس ویونا

کارفرما: بخش خصوصی

طراحی خانه موسوی

کارفرما: بخش خصوصی

طراحی داخلی خانه دکتر باقر اولیا

کارفرما: بخش خصوصی