آقای مهندس محسن اولیاء

(رئيس هيأت مديره و مديرعامل)

متولد سال 1332 فارغ التحصیل رشته کارشناسی راه وساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران (سال1356) و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (سال 1378)

سوابق حرفه ای :

  • جهاد سازندگی (1361-1358) مسئول کمیته عمران

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت پروژه های ساختمانی وراه سازی استان یزد .

  • وزارت راه وترابری (1366-1361) مدیر کل راه وترابری استان های مازندران واصفهان

زمینه فعالیت : برنامه ریزی ومدیریت پروژه های پلسازی ، راهسازی و راهداری استان‌های مازندران و اصفهان

  • وزارت کشور (1369-1366) معاون امور عمرانی استانداری کرمان

زمینه فعالیت : برنامه ریزی طرح های عمرانی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی متولی خدمات زیر بنایی  شهرداری های استان کرمان

  • وزارت نیرو (1371-1369) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت پروژه های مختلف تامین منابع آب، ساخت مخازن وخطوط انتقال آب ( از جمله پروژه خط انتقال آب از زاینده رود به یزد )

  • وزارت مسکن و شهر سازی ( 1378-1371) مدیر عامل شرکت مسکن سازان استان یزد

زمینه فعالیت : مديریت پروژه های مرمت واحیاء بناها و بافت های تاریخی (از جمله حمام خان یزد)”برنده جایزه بین المللی آغا خان در سال 2001″ ، خانه موید علایی ، حسنیه ناظم التجار، طرح های تجمیع محلات تل ، گودال شهریاری و نظر کرده ، انبوه سازی مسکن و ساماندهی بازارچه حاجی قنبر یزد و … )

  • شورای اسلامی شهریزد ( 1382-1378 ) عضو و رئیس شورا رئیس کمیسون عمران و توسعه

زمینه فعالیت : سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های عمرانی – خدماتی شهر و شهرداری یزد

  • وزارت مسکن وشهرسازی ( 1385-1378) رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان یزد

زمینه فعالیت : برنامه ریزی و مدیریت طرح های جامع و تفضیلی شهرها ، ساختمان ها و تاسیسات دولتی وعمومی ، تامین مسکن ( آ ماده سازی اراضی ، واحد های مسکونی استیجاری، انبوه سازی مسکن، خانه های سازمانی) ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت هنر سرای معماری یزد از 1385 تا کنون
  • مدیر عامل جامعه مهندسان مشاور ایران، دفتر نمایندگی استان یزد از  1387 تا کنون